Που θα βρούμε ασφαλές καταφύγιο ?

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 04 Αύγουστος 2014

Τις ημέρες αυτές που ζούμε, υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις επάνω στον πλανήτη γη.Το κάθε κράτος διαθέτει οπλοστάσια.Καθημερινά κατασκευάζουν βόμβες,χημικά,βιολογικά και πυρηνικά όπλα. Παντού επικρατεί και αυξάνει η εγκληματικότητα. Από όλα αυτά αλλά και τα ατυχήματα και τις καταστροφές που συχνά ακούμε και βλέπουμε,όλοι αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε ασφαλείς σε αυτή την ζωή. Η ανασφάλεια δυστυχώς είναι εμφανής στα πρόσωπα τον ανθρώπων . Οι μεγάλοι του κόσμου αυτού προσπαθούν να βρουν έναν άλλον πλανήτη που να υπάρχει ζωή ώστε τελικά αν μπορέσουν,να μετακομίσουν εκεί.

Δυστυχώς όμως αν και έκαναν πολλά, στέλνοντας αποστολές και εξερευνώντας τον γαλαξία μας εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη , γνωρίζοντας πολλούς πλανήτες πολύ μεγαλύτερους από την Γη μας , πουθενά μα πουθενά δεν βρήκαν αλλού ζωή. Οι συνθήκες που χρειαζόμαστε για να υπάρχει ζωή υπάρχουν μόνο στην Γη. Άλλοι φτιάχνουν καταφύγια μέσα στην γη και μέσα στα βουνά για να καταφύγουν την ημέρα της οργής . Τελικά όμως θα μπορέσουν να σωθούν ; Ό,τι καταφύγιο και να φτιάξει ο άνθρωπος δεν είναι ασφαλές . Αλλά υπάρχει ένα ασφαλές καταφύγιο, και λέγεται ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Όποιος καταφύγει σε αυτόν είναι ασφαλής. Είμαστε πολύ μικροί και αδύνατοι, δεν γνωρίζουμε από πού και πότε θα μας έρθει το κακό για να φυλαχτούμε. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ και γνωρίζει και μπορεί να μας φύλαξει από κάθε συμφορά . Μέσα στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ που είναι ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ, είναι γραμμένο στον 90 ψαλμό και εδαφ. 9 : “Επειδή συ τον ΚΥΡΙΟΝ την ελπίδα μου , τον ύψιστον, έκαμες καταφύγιον σου δεν θέλει συμβαίνει εις σε κακόν , και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει εις την σκηνήν σου.” Η αλήθεια είναι ότι αυτός που μας έπλασε και κρατά τα πάντα στα χέρια του , μπορεί και να μας προστατέψει από κάθε κίνδυνο και κάθε κακό σε αυτή την ζωή . Βλέπουμε στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ και είναι γραμμένο, ότι όταν επέτρεψε Ο ΘΕΟΣ να γίνουν καταστροφές εδώ στην Γη , έσωζε τους πιστούς και ευσεβής ανθρώπους . Όταν έφερε κατακλυσμό σε όλη την Γη και απώλεσε τους ασεβείς , εφύλαξε τον δίκαιον Νώε . Το ίδιο έκαμε και στα Σόδομα και Γόμορρα , εφύλαξε τον δίκαιον Λώτ. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ μας φανερώνει ότι θα έρθει καταστροφή σε αυτό τον κόσμο εξαιτίας της κακίας της αμαρτίας και της ασέβειας τον ανθρώπων . Είναι γραμμένο στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ στην ΠΕΤΡΟΥ Β’ επιστολή, κεφ. 3 και εδαφιο 7: “οι δε σημερινοί ουρανοί και η Γή δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι , φυλαττόμενοι δια το πύρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων.” Και συνεχίζει πιο κάτω στο εδαφ.10 : “θέλει δε ελθεί η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ ως κλέπτης εν νυκτί καθ ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν , τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή , και η Γή και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή.” Και στο εδάφιο 12: “προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του ΘΕΟΥ καθ ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή , και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή;” Εδάφιο 13 “κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν Γή προσμένουμε , εν οίς δικαιοσύνη κατοικεί “. Καθώς λοιπόν διαβάζουμε και μελετάμε τον ΛΟΓΟ του ΘΕΟΥ συμπεραίνουμε ότι αυτά είναι πολύ κοντά να συμβούν, τι καταφύγιο να φτιάξει ο άνθρωπος για να σωθεί ; Ο,τι και να κάνει δεν θα μπόρεση να σωθεί . Ο καλός ΘΕΟΣ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ μας έχει υποσχεθεί , και είναι γραμμένο στον ΛΟΓΟ του τον Άγιο ότι θα έρθει να μας πάρει κοντά του για να μας σώσει από την μέλλουσα οργή . Στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ επιστολή κεφ. 4 και εδαφ. 16 είναι γραμμένο : “επειδή αυτός ο ΚΥΡΙΟΣ θέλει καταβή απ ουρανού με κέλευσμα , με φωνή αρχαγγέλου , και με σάλπιγγα ΘΕΟΥ , και οι αποθανόντες εν ΧΡΙΣΤΩ θέλουσι αναστηθή πρώτον . Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένουν , θέλομεν αρπαχθή μετ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του ΚΥΡΙΟΥ εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του ΚΥΡΙΟΥ” . Αυτό που τελικά οι άνθρωποι σκέπτονται και προσπαθούν να βρουν, έναν άλλον πλανήτη για να σωθούν , θα το κάνει ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ : θα μεταμορφώσει τα σώματα των πιστών που θα είμαστε έτοιμοι και θα μας αρπάξει στο μεσουράνημα Εκεί σίγουρα θα είμαστε ασφαλείς . Όλα αυτά φαίνονται από τα σημεία που βλέπουμε, ότι θα συμβούν στις μέρες μας . Εσύ είσαι έτοιμος ; Και αν όχι πότε περιμένεις να ετοιμαστείς ; Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ λέει: “σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος σήμερα είναι ήμερα σωτηρίας” . Για αυτό ταπεινά σε παρακαλώ δέξου τον ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ σαν σωτήρα σου

Με αγάπη ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Θεόδωρος Μητσέας

Εμφανίσεις: 4711