Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2104
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2276
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1974
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2062
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3391
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3334
Εμφάνιση #