Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2234
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2393
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2089
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2165
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3501
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3474
Εμφάνιση #