Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1002
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1123
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 933
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1010
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2191
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2216
Εμφάνιση #