Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2937
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 3098
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2671
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2788
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4167
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4138
Εμφάνιση #