Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 3250
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 3440
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 3028
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 3152
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4514
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4467
Εμφάνιση #