Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1127
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1243
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1060
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1143
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2354
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2399
Εμφάνιση #