Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1743
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1872
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1634
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1709
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2989
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3002
Εμφάνιση #