Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 888
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 978
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 826
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 891
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2060
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2091
Εμφάνιση #