Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1110
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1229
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1041
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1124
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2332
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2382
Εμφάνιση #