Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 3060
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 3242
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2793
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2907
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4313
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4263
Εμφάνιση #