Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1802
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1956
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1690
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1771
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3052
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3057
Εμφάνιση #