Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2593
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2776
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2394
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2471
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3856
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3857
Εμφάνιση #