Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1071
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1199
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1002
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1085
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2292
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2312
Εμφάνιση #