Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2493
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2670
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2305
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2385
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3758
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3761
Εμφάνιση #