Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1048
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1177
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 981
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1059
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2265
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2287
Εμφάνιση #