Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1280
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1398
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1192
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1273
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2531
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2555
Εμφάνιση #