Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2055
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2221
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1928
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2017
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3347
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3293
Εμφάνιση #