Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2826
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2993
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2584
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2702
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4062
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4031
Εμφάνιση #