Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2416
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2586
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2233
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2314
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3670
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3682
Εμφάνιση #