Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1094
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1216
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1024
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1109
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2317
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2367
Εμφάνιση #