Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1195
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1311
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1129
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1203
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2445
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2482
Εμφάνιση #