Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1161
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1280
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1094
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1180
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2398
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2444
Εμφάνιση #