Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1950
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2110
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1826
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1915
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3233
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3187
Εμφάνιση #