Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1242
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1361
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1164
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1246
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2500
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2525
Εμφάνιση #