Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 851
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 902
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 792
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 846
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2017
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2036
Εμφάνιση #