Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1919
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2081
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1797
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1883
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3199
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3162
Εμφάνιση #