Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 814
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 804
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 756
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 810
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1964
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1997
Εμφάνιση #